De Koppeling

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw (2008)
ca. 7.029 mē dampremmende laag PE foliedik 0,2 mm. los gelegd. EPS100 afschot isola... Lees meer

City Building

Opdrachtgever: Hillen en Roosen (2002)
1.981 mē dampremmende laag gebit.polyestermat PS 20 ESE dik 10 cm. mechanisch bevestigd... Lees meer

CERTIFICERING

Door ons werk optimaal uit te voeren zijn enkele certificeringen benodigd en sommige zelfs vereist. Wij voldoen vanzelfsprekend aan alle vereist, maar we doen meer. Zo adviseren wij onze klanten in het veilig maken van hun daken voor toekomstige daklagen, periodieke controle, onderhoud maar ook voor andere categorieën zoals glazenwassers en schoorsteenvegers. Verder is al onze inkoop maximaal verantwoord op het gebied van materiaal, denk hierbij aan duurzaamheid op het gebied van levensduur en CO2 uitstoot. Vervolgens proberen we op locatie het afval zo veel als mogelijk te minimaliseren door met materiaal optimaal te benutten.

 

VCA logo

ISO 9001 & VCA

Door de groei die ons bedrijf in haar 36-jarig bestaan heeft doorgemaakt paste het beschrijven van de bedrijfsprocessen, conform de eisen gesteld in de ISO 9001, uitstekend in ons ondernemingsplan. In 1995 hebben wij de eerste stappen gezet om het kwaliteitszorgsysteem onderdeel te maken van onze bedrijfsvoering. Doel hiervan was en is:
  • lagere bedrijfskosten
  • een beter eindproduct
  • minder klachten
  • een betere interne organisatie
Onze laatste ISO 9001 certificering en VCA certificering is uitgevoerd in 2015 door Cetradex. Ook hebben wij sinds 1997 een veiligheidsbeheerssysteem opgezet. Al ons operationeel personeel volgde de cursus VVA1. In april 1998 ontvingen wij ons eerste VCA certificaat en is telkens per 3 jaarlijkse periode opnieuw uitgegeven, om zo tot en met vandaag de dag VCA gecertificeerd te zijn.

RISICO EVALUATIE

Voor een gebouweigenaar is het belangrijk te weten wat de risico's zijn om werkzaamheden op het dak veilig te kunnen uitvoeren. Hij is nl. wettelijk verplicht hiervoor voorzieningen te treffen. Het is daarom noodzakelijk mogelijke risico's te inventariseren. Wij kunnen voor u een specifieke RI&E opstellen. Zo beschikt de werkgever over een systematisch en actueel overzicht van alle risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden waaraan werknemers op het dak blootstaan. Uiteraard kunnen wij een oplossing aandragen om deze risico's op uw gebouw weg te nemen.

 

VCA logo