Woningen Carnisselande

Opdrachtgever: Bokx bouw te Schiedam (2001)
10.551 mē PS 20 ESE afschotisolatie dik 6 t/m 16 cm. 1e laag van eenz.gebit.APP gemodif... Lees meer

Victoriagebouw / KPMG

Opdrachtgever: Slavenburg Bouw (2007)
ca. 2.023 mē dampremmende laag polyestermat 260P14 ca. 1.783 mē EPS 100 ESE afschot is... Lees meer

Ministerie van
Sociale Zaken

Plaats: Boele & van Eesteren
Jaar van uitvoering: 1988
Opdrachtgever: Den Haag
Werkzaamheden: (ondergrond beton)
  • 10.000 mē voorsmeerlaag van asfaltbitumen oplossing k.v.
  • Isolatie bestaande uit PU BGV dik 5 cm.
  • 1e laag van eenz.begrind geperforeerd glasvlies 250P13
  • 2e laag van SBS gemodif.polyestermat gemineraliseerd 360K24