Militaire Apotheek

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Jorritsma (1989)
ca. 14.000 mē EPS 100 ESE dik 8 cm. 2-laagse APP polyestermat blank (460P14) mē gri... Lees meer

Haagse Hogeschool

Opdrachtgever: Boele/van Esteren (1995)
15.500 mē voorsmeerlaag van asfaltbitumen oplossing k.v. 2 laagse SBS polyestermat 360P... Lees meer

Argonaut

Plaats: Amersfoort
Jaar van uitvoering: 1997
Opdrachtgever: Boele & van Eesteren
Werkzaamheden: (ondergrond beton)
  • 4.000 mē dampremmende laag gebit.polyestermat (260P11) losgelegd
  • 4.000 mē Steenwol dik 12 cm. losgelegd/randen gefixeerd.
  • 4.000 mē 1e laag van gebit.polyestermat 260P11 geplakt d.m.v. warme asfaltbitumen 110/30
  • 2e laag van SBS gemodif.polyestermat gemineraliseerd 370K14/K24
  • 3.000 m2 ballastlaag van grof grind 50-80 mm. en betontegels 50x50x6 cm.